ÖĞRENCİ BURSLARI ve SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

MADDE 1: Amaç ve Kapsam

 
Bu yönetmelik Ağrı’lı olup Antalya'daki Üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren, ekonomik yardım gereksinimi olan öğrencilere ekonomik katkıda bulunmak amacıyla verilecek olan, “karşılıksız burs”, “şartlı burs” ve “sosyal yardım” uygulamalarına ilişkin öğrencilerin başvuru, seçilme ve haklardan yararlanma ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
 
MADDE 2: Dayanak
 
Bu yönetmelik Ağrı’lılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Tüzüğünün 2.maddesinin 13 fıkrası gereği ve 13 Ekim 2010 tarih 11 nolu
Yönetim Kurulu Kararı ile hazırlanmıştır.
 
MADDE 3: Tanımlar
 
“DERNEK”, Ağrı’lılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni, “Burs Gönüllüsü”, burs yardımı olarak ödenmek üzere bağışta bulunan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşları, “Burslu Öğrenci”, Ağrı’lılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından belirlenen miktarda burs alarak karşılıksız aylık para yardımı ödenen öğrenciyi, “Şartlı Burslu Öğrenci”, burs gönüllüsü tarafından belirlenen ön şartlara göre seçilen burslu öğrenciyi, “Sosyal Yardım”, yönetmelikte burs almak için öngörülen koşulları karşılanmasına rağmen, ekonomik açıdan desteklenmesi gereken öğrencilere bir kez veya önceden Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek bir süre (en çok bir yıl) yapılacak para yardımını ifade etmektedir.
 
MADDE 4: Burs, Şartlı Burs, Sosyal Yardım Alma Başvurularında Aranan Nitelikler
 
Burs, şartlı burs ve sosyal yardım alacak öğrencilerde aranacak nitelikler ve burs alacak öğrencilerin seçimi Madde 1,2 ve 3 çerçevesinde Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.
 
MADDE 5: Burs İçin Duyuru ve Başvuru
 
Burs verilecek öğrenci sayısı her yılın Eylül ayı sonuna kadar www.antagrider.com  internet adresimizden ilan edilecek ve başvurular her yılın Ekim ayı sonuna kadar Dernek Merkezinin bulunduğu “VARLIK MAHALLESİ 177. SOKAK HÜSNÜBEY APT. NO4/2 ANTALYA TEL.0242 238 0407  adresine bizzat gelerek yapılabilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
MADDE 6: Burs, Şartlı Burs ve Sosyal Yardım İçin Miktarlar, Sayılar ve Süreler
 
a)     Burs süresi her yıl için Ekim ayında başlayarak ve Haziran ayında sona erecek şekilde 9 aydır. Olanaklar ölçüsünde burslar bir sonraki yıl yenilenir. Kaynak temin edilememesi halinde burslar kesilebilir.
b)     Şartlı Bursta süre burs gönüllüsünün özel şartlarına bağlı olarak değişebilecektir.
c)     Sosyal Yardımda süre en fazla bir yıldır.
d)     Bursların miktarı her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile olanaklar ölçüsünde ve olabildiğince fazla öğrenciye verilecek şekilde belirlenir.
 
MADDE 7: Burs Başvuru Koşulları
 
Burs, şartlı burs veya sosyal yardım almak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır.
 
a)     Ağrı’lı olup Antalya'da faaliyet gösteren Devlet Üniversitelerinin herhangi bir Fakültesinde veya Yüksek Okulunda öğrenci olmak,
b)     Ekonomik olarak güç koşullarda olduğunu belgelemek,
c)     Derslerinde 100 lük sisteme göre en az 60 ortalama ile başarılı olmak,
d)     2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bir önceki yıl veya dönemden herhangi bir dersten sorumlu olmamak,
 
MADDE 8: Burs Başvurularında İstenen Belgeler
 
Burs başvurularında aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a)     Başvuru Formu
b)     Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
c)     Öğrencisi olduğu okuldan alınan “Öğrenci Belgesi”,
d)     Bir önceki yıla ait not ortalamasını gösterir belge, (yeni kayıtlarda aranmaz)
e)     Ailesinin gelir durumunu gösteren maaş bordrosu, yeşil kart, veya sosyal güvenlik kurumundan alınan kaydı yoktur belgesi,
f)      Nüfus Müdürlüğünden alınacak Aile Kayıt Örneği,
 
 
MADDE 9: Başvuruların Değerlendirilmesi
 
Başvurular en az üç Dernek Yönetim Kurulu üyesi tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme,
a)     Öğrencinin ailesinin ekonomik durumu,
b)     Kardeş, öğrenci olan kardeş sayısı,
c)     Barındığı yurt ve konut durumu,
d)     Okuldaki başarı durumu göz önüne alınarak sıralama yapılır.
 
MADDE 10: Burs Almaya hak Kazananlar
 
Değerlendirme sonucu burs almaya kazanan öğrencilere Kasım ayının ilk haftasında
başvuru formlarındaki adreslerine yazı ile bildirilir.
 
 
MADDE 11: Kimler Burs Alamaz
 
a)     Yabancı Uyruklu Öğrenciler,
b)     Sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler.
c)     Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler, burs, şartlı burs ve sosyal yardım alamazlar.
 
MADDE 12: Burs Hakkını Kaybetme
 
       a)   Kendisinden istenen belgeleri süresi içinde temin etmeyenlerin,
       b)   Not ortalaması 100 üzerinden 60 ın altına düşenlerin,
       c)   Herhangi bir işe girip ücretli çalışanların, bursları ve sosyal yardımları kesilir.
 
MADDE 12: Yürürlük
 
Bu Yönetmelik Dernek Yönetim Kurulunun 13 Ekim 2010 tarih 11 nolu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

VARLIK MAHALLESİ 177. SOKAK HÜSNÜBEY APT. NO:4/2 ANTALYA
TEL:0242 238 0407